Tjener på dårlig vedlikehold

Artikkel fra Dagens Næringsliv, 04. 03. 2015

IK-Group vokser og har nettopp kjøpt et skotsk elektronikkselskap. I Saudi-Arabia skal de bygge fabrikk for produksjon av pigger til oljeindustrien.

–Etter at de ansatte overtok bedriften i 2006 har IK-Group hatt en ekspansiv utvikling, sier konsernsjef og styreleder Christian Bull Eriksson.

Gruppens norske selskap IK-Norway har vært på DNs gaselleliste fire ganger.

Markedet er rør, rørledninger og undervannsarbeider med modifikasjons- og reparasjonsjobber på olje- og gassfelt globalt.

Forrige uke kjøpte IK opp skotske Online Electronics Limited med hovedkontor i Aberdeen og kontorer i Houston, Dubai, Singapore og Perth. Kjøpesummen er hemmelig.

– Vi har hatt en internasjonal ambisjon hele tiden og startet IK-UK sør for Newcastle i 2011. Der bygde vi opp en egen fabrikk som produserer pigger og testere for verdensmarkedet. IK-UK har 50 ansatte nå, sier Eriksson.

Eriksson forteller at de dro videre til Saudi-Arabia og etablerte IK-Saudi da fabrikken utenfor Newcastle var oppe og gikk.

–I Saudi er vi foreløpig fire mann. Vi satser på å åpne fabrikk dette året og har begynt å bestille maskiner. Fabrikken skal produsere det samme som vi gjør i UK pluss at de skal ha noen av tjenestene fra Norge. Vi håper også å få Online-produkter inn der, sier Eriksson.

Må kjempe

Eriksson mener Sørøst-Asia er neste sted hvor det er nærliggende å gjøre noe. Men først vil han konsolidere stillingen litt. Han legger ikke skjul på at det er et usikkert marked.

– Vi må kjempe for hver jobb. Vi er i rørleggerbransjen og er avhengige av at ting går i stykker, og det går i stykker mer med mindre vedlikehold. I tillegg blir ting stadig eldre. Ofte er det behov for reparasjon «asap», og den type jobber er ikke planlagt på forhånd, sier Eriksson.

Eriksson sier anbudene går mye på drift og reparasjoner.

– De siste fire årene har vi vært mer og mer i direkte kontakt mot oljeselskapene. Det er en konsekvens av at de strammer inn. De sparer et mellomledd med andre kontraktører som i langt større grad var våre kunder tidligere. Pluss at oljeselskapene skal gjøre mer selv, sier han.

Budsjetterte lavere

IK-Group fikk svakere omsetning og resultater i 2014 enn året før. Det var som budsjettert.

–Vi budsjetterte lavere. Men fjoråret gikk likevel rundt 30 prosent bedre enn budsjett. I år har jeg sagt «steady ship» til de ansatte. Horisonten er så mye kortere nå i år og det er innmari vanskelig å vite hva du skal budsjettere med. Med samme budsjett som 2014 har vi cirka ti prosent inne som ordrereserve per i dag, sier Eriksson.

Han mener at det er positivt at kronen har svekket seg mot pund og dollar, slik at eksportaktiviteten har tatt seg opp.

– Kronesvekkelsen utgjør 20 prosent og plutselig blir vi konkurransedyktige fra Norge, sier Eriksson.

Eid av ansatte

Hovedkontoret til IK på Forus i Stavanger er det tidligere bygget til Maersk som ble kjøpt ifjor. På nabotomten oppfører IK et nybygg som også skal inneholde verksted. Samlede investeringer i de to byggene er cirka 90 millioner kroner og totalarealet blir nærmere 4600 kvadratmeter når nybygget etter planen er klart til innflytting i mai i år.

Etter oppkjøpet i Skottland har IK-Group cirka 200 ansatte. Dette håper Eriksson skal øke til 300 i 2016.

IK-Group er stort sett eid av ansatte med tidligere daglig leder Christian Knutsen og nåværende styreleder og konsernsjef Eriksson som største eiere med henholdsvis 26,01 og 16,78 prosent.

– Det er kun ansatte i styret og vi har ingen børs eller eksterne investorer å svare for, sier Eriksson, som både er styreleder for alle selskapene, konsernsjef og daglig leder for IK-Norway.